تخت بیمارستانی

تخت بیمارستانی سه شکن

برای ثبت سفارش از طریق زیر اقدام کنید

تخت سه شکن برقی مدل

تخت سه شکن برقی : ساخت ایران میباشد. موتور های این تخت سه شکن تیموشن تایوان است که بسیار قوی میباشد. این

تخت چهارشکن برقی تریم دار مدل ag1026

تخت ۴ شکن برقی تریم دار مدل ag1026: تخت چهارشکن برقی تریم دار ICU/CCU مدل ag1026 دارای طراحی بسیار زیبا و