تخت معاینه

تخت معاینه

تخت معاینه

تخت معاینه برقی بدنه فلزی با رنگ پودری استاتیک  قابلیت تنظیم موقعیت زیر سر توسط جک گازی  قابلیت تنظیم ارتفاع با