تخت CPR

محصولات CPR

تخت cpr سه شکن آرام گستر مدل ag1011

تخت ریکاوری سه شکن مدل ag1010: تخت ریکاوری سه شکن  با قابلیت اتصال تجهیزات جانبی مانند مانکی بار مناسب اتاق های